Moj Filternet, prijava

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor


23. Marec, 2013 urednistvo 0
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor_arhiv šole

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor izobražuje in vzgaja srednje strokovne kadre za delo v zdravstvenih ustanovah, Vsa leta poučujejo na šoli priznani strokovnjaki, zdravniki mariborske bolnišnice in zdravstvenega doma.

bolničar • Kozmetični tehnik • kozmetika • poklic • zdravstvena nega • zdravstvo •


Kartica

"Na naši šoli v vseh programih  izobražujemo in vzgajamo za odgovorno humano delo z ljudmi. Od dijakov pričakujemo  visoko profesionalnost in poglobljeno strokovno znanje ter moralne vrline v odnosu do ljudi.

Za doseganje teh ciljev imamo pomembno vlogo učitelji in sodelavci šole, ki se bomo trudili, da bi svoje delo opravljali  kvalitetno in profesionalno.

Uvajamo prenovljene programe, ki so zasnovani modularno v povezavi splošnega, strokovnega in praktičnega znanja, vključujejo ključne kompetence,izbirnost, oblikovanje odprtega kurikula, vrednotenje s kreditnimi točkami.

Uspešnost dijakov je povezana s tesnim sodelovanjem med učitelji in starši, upoštevanjem postavljenih meja in pravil.  Lahko se pohvalimo z zelo uspelimi in odmevnimi prireditvami in predstavitvami šole, razstavami, uspehih na tekmovanji, sodelovanjem v projektih in še kaj. ."

Vir: Spletna stran šole


Programi:


Jedilnica Šolska jedilnica: DA
Knjiznica Šolska knjižnica: DA
RacunalniskaUcilnica Računalniška učilnica: DA
Wifi Brezplačen Wi-Fi: DA
UcbeniskiSklad Učbeniški sklad: DA
Avtobus Organiziran avtobusni prevoz: NE
ElektronskaRedovalnica Elektronska redovalnica: DA
Telovadnica Šolska telovadnica: DA
TujiJeziki Tuji jeziki: angleščina, nemščina
Izmenjava Možnost izmenjave: Zadar
IzbirniPredmeti Izbirni predmeti: NE
Krozki Šolski krožki: zeliščarji, foto krožek, glasbeni krožek, likovni krožek, številne športne dejavnosti, mednarodni projekti, prostovoljstvo, Evro-šola, mladi raziskovalci
Ekskurzije Šolske ekskurzije: na željo dijakov posameznega razreda po dogovoru s šolo
SteviloDijakov Število vseh dijakov: 790

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2014:

Za vpis so se dijaki odločili, ker jih program veseli, zaradi želje po pomoči ljudem in ker jih program izuči v poklic. Poudarek je na strokovnih predmetih, kot je npr. nega in na tujem jeziku, preglavice pa jim povzročajo predmeti anatomija, patologija in matematika, in sicer zaradi obsega snovi. Kot pozitivno so dijaki našteli dobre odnose s profesorji, kvalitetno znanje, ki ga dobijo, veliko prakse, dobre razlage in zanimive ekskurzije na željo dijakov. Na šoli imajo tudi učbeniški sklad, pred testi, za katere porabijo do tri dni učenja, pa se učijo iz zapiskov, rešujejo stare teste, ki jih dobijo od starejših dijakov in rešujejo vaje iz učbenikov. Poskušajo se učiti sproti, dnevno pa po pouku porabijo še do eno uro za domače naloge. Šolo priporočajo, ker nudi veliko znanj in je šola za življenje. Predlagajo pa jo tudi tistim, ki želijo pomagati ljudem in so samostojni.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2013:

Dijaki so šolo pohvalili in jo opisali kot šolo z zelo prijetno atmosfero, dobrimi odnosi in na kateri se vedno nekaj dogaja. K pohvalam so prišteli še dobro opremljene učilnice, veliko športno dvorano, koristna predavanja, ne preveč zahteven urnik in možnost opravljanja prakse. Po njihovem mnenju je poudarek na strokovnih predmetih in praktičnem usposabljanju za nadaljnje delo, težave pa dijakom povzročajo družboslovni predmeti. V povprečju porabijo za domače naloge pol ure, pred testi pa se začnejo učiti več dni prej po uro na dan, količina učenja je odvisna od predmeta. Največ se učijo iz zapiskov in iz knjig, ki jih dobijo od starejših kolegov. Za vpis na to šolo bi se, če bi še enkrat izbirali, odločili ponovno, vpisali pa so se zaradi tega, ker jih področje zdravstva zanima in ker imajo po koncu šole dobro možnost za zaposlitev. Za konec so dijaki našteli krožke: eko šola, tuji jeziki, risalni, čebelarski, računalniški, glasbeni krožek, prva pomoč, Comenius itd., ter ekskurzije, ki jih organizira šola: Nemčija, Avstrija, Hrvaška in po Sloveniji. Na šoli se dijaki počutijo kot doma, označili pa so jo kot šolo za življenje.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2012:

Dijaki so šolo opisali kot šolo prijaznih, poštenih učiteljev, ki so vedno pripravljeni pomagati. Pohvalili so tudi organizirano malico, disciplino, medsebojno sodelovanje in zanimive ure. Poudarek je na predmetih, ki so povezani z njihovim poklicem (anatomija, kozmetologija, somatologija itd.), za učenje pred testi pa porabijo nekje do tri ure. Učijo se iz lastnih zapiskov, ki jih dopolnijo z učbenikom ter iz zapiskov, ki jih dobijo od starejših dijakov. Pouk poteka v dopoldanskem času, imajo pa tudi blok ure. Dijaki so se vpisali, ker jih veselita kozmetika in zdravstvo, kar pa priporočajo tudi učencem, ki razmišljajo o vpisu na to šolo. Dijakom so všeč tudi dobro opremljena računalniška učilnica, telovadnica, učilnica za praktični pouk ter interaktivne table. Tudi krožki na šoli so raznoliki (umetnostni, športni, jezikovni, dramski itd.). Ekskurzije so raznolike, tako po Sloveniji kot tudi tujini.

Lokacija

Trg Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor , Slovenija

Trg Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor , Slovenija

Kontaktna oseba: Mojca Zorec Mail: tajnistvo@szs.si
Funkcija: svetovalna služba Telefon: tejništvo: 02/300 62 00
svetovalna služba: 02/300 62 21
Uradne ure: ponedeljek od 13.00 do 14.00, torek od 8.00 do 10.00, ostale dni od 8.30 do 10.00 Fax: 02/331 28 72

Število točk potrebnih za vpis

2012/13

  • program Bolničar – negovalec: točke iz ocen 113
  • program Zdravstvena nega: točke iz ocen 131

2013/14

  • program Bolničar – negovalec: točke iz ocen 121
  • program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 147
  • program Zdravstvena nega: točke iz ocen 136

2014/15

  • program Bolničar – negovalec: točke iz ocen 123
  • program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 142
  • program Zdravstvena nega: točke iz ocen 145

*OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu ter je bil zato izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja, so objavljene tudi te točke.


Dodaj odgovor

Za objavo komentarja se morate prijaviti.