Moj Filternet, prijava

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana


23. Marec, 2013 urednistvo 1
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana_foto_Uroš Molek

Srednja šola za farmacijo s kakovostnim znanjem, ustvarjalnostjo, vedoželjnostjo in prijaznostjo sprejemamo izzive življenja.

farmacevtski tehnik • Kozmetični tehnik • laboratorijska medicina • zobotehnik •


Kartica

Poslanstvo šole na spletni strani pravi:

 • Dijake in odrasle izobražujemo in vzgajamo za samostojno in odgovorno opravljanje poklicev farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, laboratorijski tehnik in zobotehnik.
 • Izvajamo aktivne načine pouka in skrbno izbiramo druge dejavnosti, s katerimi dijake in odrasle usposabljamo za lažjo zaposljivost in učenje za prihodnost.
 • V svoje delo vnašamo novosti iz stroke, splošno-izobraževalnih predmetov in s pedagoško-psihološkega področja. Izvajamo medpredmetne povezave ter omogočamo dijakom in učiteljem pridobivanje mednarodnih izkušenj.
 • Skrbimo za vse dijake, posebno pozornost pa posvečamo učno uspešnim dijakom in tistim, ki imajo učne težave.
 • S celostnim pristopom skrbimo za strokovni in osebnostni razvoj dijakov in zaposlenih.
 • Skupne cilje dosegamo ob podpori staršev in s sodelovanjem zunanjih institucij.
 • V zobni ambulanti izvajamo zobozdravstveno varstvo odraslih.
 • Naša dejavnost poteka v sodobno opremljeni šoli.
 • Stalno spremljamo uspešnost svojega dela.
 • Radi imamo svojo šolo.

Programi:


Obšolske dejavnosti:

 • Dijaški parlament
 • Akvaristika
 • Anatomsko - biološki krožek
 • Astronomski tabor na Blokah
 • Ekskurzije
 • Kajak šola in rafting
 • Kemijski poskusi
 • Likovna delavnica
 • Mediacija
 • Mjuzikl "Brez ljubezni mi živeti ni"
 • Multimedijska delavnica "Pozor, snemamo!"
 • Nemščina - začetni tečaj
 • Podobe Ljubljane
 • Prostovoljstvo "Vsi za enega, eden za vse"
 • Prva pomoč - pomagam prvi
 • Razvijanje sodelovalne klime in poklicne pripadnosti (program TLB)
 • Športno-naravoslovni tabor v CŠOD
 • Tekmovanja v morfološkem oblikovanju
 • Tekmovanje iz tujih jezikov
 • Tekmovanje iz zgodovine
 • Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Projekti:

 • raziskovalne in projektne naloge
 • mednarodno sodelovanje šole
 • CIDESCP
 • mesec širjenja uporabe e-gradiv

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2013:

Dijaki smeri Farmacevtski tehnik menijo, da je poudarek na strokovnih predmetih (npr. zdravila, rastlinske droge in naravne spojine itd.). Za domačo nalogo porabijo do ene ure na dan, učijo pa se sproti, pred testi okoli tri dni začnejo prej z učenjem. Pravijo, da dobijo na šoli veliko kvalitetnega in uporabnega znanja, za pozitivno pa so označili profesorje, okolje, veliko praktičnega pouka in novo opremo v telovadnici. Urnik imajo deljen, izbirajo pa lahko med različnimi krožki, kot so: krožek za zdravje, krožek ljubiteljev biologije in narave, multimedija, sprostitvene tehnike itd. Tudi ekskurzije so pestre: Kras, vesela Gorenjska, Dunaj, Provansa, London, Španija itd.

Tudi na smeri Tehnik laboratorijske medicine je poudarek na strokovnih predmetih, kot je npr. hematologija ali pa biokemija, največ težav pa imajo dijaki pri angleščini. Dnevno porabijo od ene do dveh ur za naloge, pred testi pa okoli tri ure. Učijo se iz zapiskov in knjig, oboje pa dobijo od starejših dijakov. Šolo so opisali z besedo disciplina, sicer pa jim je na šoli všeč praksa, profesorji, napovedani testi in učna snov. Ekskurzije na šoli, ki si jih dijaki želijo še več, obsegajo oglede predstav in laboratorijev. Pouk imajo izmenični, vpis pa priporočajo tistim, ki jih veseli delo v laboratoriju.

Dijaki smeri Kozmetični tehnik so pohvalili prakso v šolskem salonu, možnost opravljanja prakse izven šole, strokovne ekskurzije (tujina in Slovenija), dobre profesorje in to, da dobijo veliko znanja, na šoli pa vlada disciplina. Poudarek je na strokovnih predmetih, dijaki pa se učijo iz svojih lastnih zapiskov ali pa gradiv, ki jih dobijo od starejših letnikov. Na dan rabijo eno uro za domače naloge, pred testi pa se učijo okoli tri ure, saj si pred tem naredijo zapiske. Pouk poteka izmenično, dvakrat tedensko imajo popoldan, vpisa na svoj program pa dijaki ne obžalujejo.

Na smeri Zobotehnik imajo dijaki tudi izmenični pouk, za to smer pa so se odločili, ker jim je všeč poklic zdravstvenega delavca in ker jih to zanima. Poudarek na smeri je predvsem na praktičnem delu in strokovnih predmetih. Dijaki so prakso zelo pohvalili, prav tako so za pozitivno na šoli našteli še omarice, dobre ekskurzije (Praga, Berlin, Dunaj, podjetja v Sloveniji) ter nekatere profesorje. Za domačo nalogo porabijo na dan v povprečju eno uro, sproti pa se učijo težje predmete, tako pred testi porabijo okoli tri ure. Učijo se bolj iz zapiskov, stare knjige in teste pa dobijo od starejših dijakov. Na šoli imajo tudi veliko interesnih dejavnosti (izleti, krožki, športi, tekmovanja, humanitarne akcije), učencem, ki razmišljajo o vpisu na njihovo smer, pa sporočajo, da naj se učijo sproti, da naj ne obupajo pri praksi in da naj razmislijo, da je ta poklic za njih.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2012:

Dijaki Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo svojo šolo opisujejo kot zelo disciplinirano in prijazno šolo, kjer se pridobi veliko koristnega znanja. Pohvalili so odnose med zaposlenimi in dijaki, kvalitetno podajanje znanja, zanimive in poučne ekskurzije ter veliko prakse. Všeč pa jim je tudi opremljenost učilnice za praktični pouk, laboratorija za kemijo in fiziko ter telovadnice. Menijo, da šola daje nekoliko več poudarka na strokovne predmete. Bodočim dijakom svetujejo, naj se vpišejo na to šolo, če jih ponujeni programi zanimajo, in naj se učijo sproti. Učijo se večinoma iz zapiskov, po potrebi pa tudi iz knjig, ki se kupijo v knjigarni ali pa izposodijo v knjižnici. Pred testi se učijo v povprečju 3–4 ure, za domače naloge pa dnevno porabijo še dodatno uro. Na šoli prirejajo različne krožke, kot so mediacija, bralna značka, šolsko glasilo, kemijski poskusi, likovna delavnica ter ekskurzije. V preteklosti so dijaki lahko obiskali London, Krakov, München, Dunaj ter različne kraje v Sloveniji.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2011:

Dijaki Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo menijo, da je njihova šola nekoliko stroga in imajo določena pravila, a je ravno zaradi tega tudi pomembna. Vpisali so se zaradi zanimanja za posamezne poklice, ki jih šola nudi in so kot pozitivno stran šole ocenili prakso, saj jo imajo veliko in je zanimiva ter organizacijo izletov v tujino. Dnevno namenijo učenju v povprečju do dve uri, pred posameznimi testi pa se učijo približno dva dni iz zapiskov, ki si jih pišejo sami. Kako se učijo, sproti ali kampanjsko, je odvisno od posameznih predmetov. Menijo, da je največ poudarka pri strokovnih predmetih, ki so pomembni za poklic, med katere so uvrstili kozmetologijo in prakso. Zaradi veliko različnih snovi in učenja na pamet, so nekateri predmeti nekoliko težji. Če bi imeli možnost ponovnega vpisa, bi se odločili enako.

Lokacija

Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana , Slovenija

Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana , Slovenija

Kontaktna oseba: Tatjana Lorencin in Darja Justinek Mail: ssfkz@guest.arnes.si
Funkcija: svetovalna služba Telefon: tajništvo: 01/300 72 40
svetovalna služba: 01/300 72 51 (ga. Lorencin) in 01/300 72 66 (ga. Justinek)
Uradne ure: vsak dan od 10.00 do 13.00, ponedeljek tudi od 14.00 do 16.30, petek tudi od 14.00 do 16.00 Fax: 01/300 72 60

Število točk potrebnih za vpis

2008/09

 • program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 128
 • program Zobotehnik: točke iz ocen 139

2009/10

 • program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 134
 • program Zobotehnik: točke iz ocen 130

2010/11

 • program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 131, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 102
 • program Zobotehnik: točke iz ocen 131
 • program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 128, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 116
 • program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz ocen 124

2011/12

 • program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 129, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 118
 • program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 132, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 91
 • program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz ocen 119, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 70
 • program Zobotehnik: točke iz ocen 138, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 123

2012/13

 • program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 140,
 • program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 128
 • program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz ocen 133
 • program Zobotehnik: točke iz ocen 133

2013/14

 • program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 149,
 • program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 136
 • program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz ocen 144
 • program Zobotehnik: točke iz ocen 143, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 120

*OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, je bil izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja in zato so objavljene tudi te.


En odziv na “Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana”

 1. mayak je rekel/-la:

  ta šola je ful lepa in se že veselim da bom hodila na to šolo naslednja 4 leta

Dodaj odgovor

Za objavo komentarja se morate prijaviti.