Moj Filternet, prijava

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana


23. Marec, 2013 urednistvo 0
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana-arhiv smgš

Srednja medijska in grafična šola je edina šola v državi, ki v celoti izobražuje za grafične poklice, zato smo s pomočjo industrije odgovorni za vsebino programov in poklicno usposobljenost bodočih grafičarjev

dizajn • grafični tehnik • grafika • mediji • medijski tehnik •


Kartica

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana na svoji spletni strani piše:

"Smo edina šola v državi, ki v celoti izobražuje za grafične poklice, zato smo s pomočjo industrije odgovorni za vsebino programov in poklicno usposobljenost bodočih grafičarjev. Hkrati pa orjemo ledino na področju izobraževanja za ostale medijske poklice.

DSC03875

S kakovostnim poukom, ki je zasnovan na reševanju problemov in razvijanju ustvarjalnosti, šolamo dobre grafične operaterje, grafične in medijske tehnike, ki bodo lahko tudi nadaljevali študij ali ustanavljali svoja podjetja. Uspešno delo nastaja v ustvarjalnem vzdušju v zbornici in razredih, zato iščemo poti, ki povezujejo dijake in učitelje, določamo cilje, ki vodijo k sodelovanju med njimi.

DSC03870

Trudimo se vzgajati z osebnim zgledom. Vzpodbujamo zdrav način življenja, spoštujemo drugačnost in se učimo strpnosti; dijake navajamo, da so odgovorni za svoj uspeh in odločitve."


Programi:


Projekti:

 • Comenius
 • Leonardo da Vinci
 • CMEPIUS
 • Zdrava šola

Obšolske dejavnosti:

 • Ekskurzije za dijake
 • Sodelovanje s šolami v tujini
 • spominska knjiga
 • nemški krožek
 • šolski radio
 • tekmovanja iz slovenščine, angleščine in matematike
 • tiskarski krožek
 • knjižničarski krožek
 • šolski časopis

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:

Anketirani dijaki Srednje medijske in grafične šole Ljubljana svetujejo učencem, da je to odlična šola, sploh če jih zanima multimedija. Šola je barvna in zanimiva ter slovi po svojem pestrem programu, pouk poteka v dopoldanskih urah. Veliko je dela z računalnikom, dijaki pa so pohvalili vrhunsko opremo, prijetno vzdušje, napovedano spraševanje in pestro izbiro krožkov (fotografski, izdelava spletne strani, filmski, dramski itd.). Ali se dijaki učijo sproti ali le pred testi, je odvisno od posameznega predmeta, dnevno pa namenijo do pol ure svojega časa za domače naloge. V povprečju porabijo za učenje pred testi do dve uri. Poudarek je na strokovnih predmetih, največ izzivov pa imajo dijaki pri slovenščini in matematiki. Dijaki so se za šolo odločili, ker jih je prepričala na informativnih dneh in ker jih veseli program, na katerega so vpisani.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2014:

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana je po mnenju dijakov barvna in zanimiva šola, ki ima pester program. Veliko je dela na računalniku, dijaki pa so pohvalili vrhunsko opremo, prijetno vzdušje, napovedano spraševanje in pestro izbiro krožkov. Tu lahko izbirajo med fotografskim, astronomskim,filmskim, dramskim itd. Sicer je na šoli poudarek na strokovnih predmetih, največ izzivov pa imajo dijaki pri slovenščini in matematiki. Dnevno domačim nalogam namenijo do pol ure, od predmeta pa je odvisno, ali se učijo sproti ali pa kampanjsko. Po navadi porabijo za učenje pred testi do dve uri. Pouk poteka v dopoldanskih urah, dijaki pa so se za šolo odločili ker jih je prepričala na informativnih dneh in ker jih veseli njihova smer. Učencem svetujejo, da je to odlična šola, sploh če jih zanima multimedija.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2012:

Dijaki Srednje medijske in grafične šole so za najzahtevnejše predmete označili strokovne, na teh pa je tudi poudarek. Učijo se zapiskov, ki jih naredijo sami ali pa jih dobijo od starejših dijakov, redkeje pa za učenje posežejo po knjigah. Značilno je kampanjsko učenje pred testi, za kar porabijo uro ali dve, odvisno od količine snovi. Medtem pa učenju dnevno posvetijo približno eno uro. Dijaki so šolo opisali kot zanimivo, ki poleg splošne izobrazbe dopušča tudi možnost izobraževanja na področju zanimanja dijakov. Pohvalili so tudi profesorje, urnik, raznolik program, dobro opremo ter zanimive projekte in praktične naloge. Želja po prenovljeni šoli se jim je uresničila, želijo pa si več ekskurzij. Vpis priporočajo učencem, ki imajo dobre ideje in smisel za oblikovanje, področje pa jih mora tudi zanimati, zato naj se ne vpisujejo le zato, da pridobijo neko izobrazbo.

Lokacija

Pokopališka ulica 33, 1000 Ljubljana , Slovenija

Pokopališka ulica 33, 1000 Ljubljana , Slovenija

Kontaktna oseba: Dragica Dodič Turk Mail: info@smgs.si
Funkcija: svetovalna služba Telefon: tajništvo: 01/620 94 00
svetovalna služba: 01/ 620 94 04
Uradne ure: …še filtriramo… Fax: 01/620 94 01

Število točk potrebnih za vpis

2012/13

 • program Medijski tehnik: točke iz ocen 104

2013/14

 • program Medijski tehnik: točke iz ocen 111

2014/15

 • program Medijski tehnik: točke iz ocen 113

*OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, je bil izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja in zato so objavljene tudi te.


Dodaj odgovor

Za objavo komentarja se morate prijaviti.