Moj Filternet, prijava

Šolski center Nova Gorica – Biotehniška šola


23. Marec, 2013 urednistvo 0

Kartica

Na spletni strani šole lahko izvemo:

"Biotehniška šola deluje v novih šolskih zgradbah: zgradba šole in doma sta povezane z mostom in zavzemata 6500 m2  pokritih površin v Šempetru. Šola je 4 kilometrov oddaljena od sedeža TŠC v Novi Gorici, kjer so skupne službe. Naši dijaki bodisi bivajo v Dijaškem domu ali pa so vozači (občine Goriška Brda, Nova Gorica, Šempeter, Miren Kostanjevica, Sežana, Tolmin, Ajdovščina, Vipava,…). Zgradba je nova in sodobno opremljena. V njej so poleg klasičnih učilnic tudi učna kuhinja in slaščičarska delavnica, računalniška učilnica, laboratorij, knjižnica, delavnice, kuhinja in  jedilnica. V sklopu šole so: domska stavba z 52 dvoposteljnimi sobami, šolska kuhinja in jedilnica, mala in velika telovadnica, knjižnica s čitalnico, 13 učilnic, računalniška učilnica, specialna učilnica za kemijo in biologijo, kemijski laboratorij, delavnica za slaščičarje, likalnica, šivalnica, učna kuhinja z restavracijo, mehanična delavnica, vinska klet, hladilnica, prostor za predelavo in sušenje sadja, kabineti,  lope za stroje.  Stavba ima svojo kurilnico na plin, pralnico za dom in kuhinjo in 13 ha obdelovalnih površin. Naša zunanja učilnica je šolsko posestvo, na katerem obdelujemo 2,5 ha marelic, 3 ha kakijev in 2,5 ha vinograda, ostale površine pa so namenjene poljedelstvu, vrtnarstvu in reji drobnice."


Programi:

  • Pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI)
  • Slaščičar (SPI)
  • Vrtnar (SPI)
  • Gastronomske in hotelske storitve (SPI)
  • Kmetijsko-podjetniški tehnik (SSI)
  • Naravovarstveni tehnik (SSI)
  • Živilsko prehranski tehnik (PTI)

Jedilnica Šolska jedilnica: DA
Knjiznica Šolska knjižnica: DA
RacunalniskaUcilnica Računalniška učilnica: DA
Wifi Brezplačen Wi-Fi: DA
UcbeniskiSklad Učbeniški sklad: DA
Avtobus Organiziran avtobusni prevoz: DA
ElektronskaRedovalnica Elektronska redovalnica: DA
Telovadnica Šolska telovadnica: DA
TujiJeziki Tuji jeziki: angleščina, italijanščina
Izmenjava Možnost izmenjave: dosedaj so se dijaki udeleževali izmenjav na Finsko, Francijo, Anglijo, Španijo, Italijo
IzbirniPredmeti Izbirni predmeti: v okviru odprtega kurikuluma (italijanščina, slovenščina v stroki, matematika v stroki, etologija živali, senzorika, čebelarstvo, botanika in ostali moduli povezani s stroko)
Krozki Šolski krožki: pevski zbor, filmski krožek
Ekskurzije Šolske ekskurzije: Slovenija, Italija, Avstrija
SteviloDijakov Število vseh dijakov: 340

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2014:

Biotehniško šolo so anketirani dijaki opisali kot lepo urejeno šolo z razgledanimi profesorji, ki jim podajajo dragoceno znanje. Dodajajo, da njihova šola slovi po lepo urejeni okolici in programih, ki jih ponuja. Imajo dopoldanski urnik, dijakom je še posebej všeč enakomerna in raznolika razporejenost predmetov. Po njihovem mnenju je v šoli nekoliko več poudarka na strokovnih predmetih, največ izzivov pa jim povzročajo matematika, angleščina in fizika. Učenje pred testi jim vzame od dva do tri dni, vsak dan pa za domače naloge porabijo približno pol ure. Če se le da, se učijo sproti, drugače pa samo takrat, ko je to potrebno, s pomočjo zapiskov, ki si jih pišejo sami ali pa jih dobijo pri starejših dijakih. Zaradi veliko pridobljenega znanja, zanimivega programa in prijaznih profesorjev priporočajo bodočim dijakom vpis na njihovo šolo.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2013:

Dijaki na Biotehniški šoli so pohvalili lepo okolico, dober odnos med profesorji in dijaki, urejene učilnice in dobro hrano. Šola ponuja veliko različnih programov in poklicev za prihodnost. Dijaki menijo, da je več poudarka na strokovnih predmetih. Pred testi se učijo v povprečju od tri do štiri ure na dan, poleg tega pa dnevno namenijo povprečno še eno uro za domače naloge. Pri učenju si pomagajo večinoma z zapiski, ki si jih pišejo sami ali pa si jih sposodijo pri kolegih. Bodočim dijakom svetujejo, da pogumno vstopijo v novo šolsko obdobje in skušajo čim bolje izpeljati srednješolsko izobraževanje do konca. Sami bi se na njihovo šolo še enkrat vpisali, če bi bili ponovno pred odločitvijo o izbiri srednje šole, saj se na njej dobro počutijo.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2012:

Anketirani dijaki pravijo, da Biotehniška šola ponuja veliko različnih programov in poklicev za prihodnost. Če bi bilo treba, bi se ponovno odločili za isto šolo, saj jim je všeč in se na njej dobro počutijo. Lepa okolica, dober odnos med profesorji in dijaki, urejene učilnice, dobra hrana so le nekatere od pozitivnih stvari, ki so jih dijaki našteli. Menijo, da je več poudarka na strokovnih predmetih. Pri učenju si pomagajo večinoma z zapiski, ki si jih pišejo sami ali pa si jih sposodijo pri kolegih. Pred testi se učijo v povprečju od tri do štiri ure na dan, poleg tega pa dnevno namenijo povprečno še eno uro za domače naloge. Bodočim dijakom svetujejo, da pogumno vstopijo v novo šolsko obdobje in skušajo čim bolje izpeljati srednješolsko izobraževanje do konca.

Lokacija

Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici , Slovenija

Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici , Slovenija

Kontaktna oseba: Urša Češnjaj Mail: barbara.miklavcic@scng.si
Funkcija: svetovalna služba Telefon: tajništvo: 05/620 57 40
svetovalna služba: 05/620 57 45
Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 16.00 Fax: 05/620 57 74

Dodaj odgovor

Za objavo komentarja se morate prijaviti.