Moj Filternet, prijava

Grm Novo mesto – Srednja šola za gostinstvo in turizem


23. Marec, 2013 urednistvo 0
Grm Novo mesto

Naša šola je ena od petih organizacijskih enot zavoda z imenom Srednja šola za gostinstvo in turizem.

gastronomija • gastronomske in hotelske storitve • Grm Novo mesto • turizem •


Kartica

"Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto je bila ustanovljena 25.10.1961.

12. junija 2007 se je šola pripojila k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Kmetijska šola Grm Novo mesto. Novi zavod se imenuje Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma. Njihova vizija je: Le naš dijak vsestranski prvak!"

Vir: Spletna stran šole


Programi:


Jedilnica Šolska jedilnica: DA
Knjiznica Šolska knjižnica: DA
RacunalniskaUcilnica Računalniška učilnica: DA
Wifi Brezplačen Wi-Fi: DA
UcbeniskiSklad Učbeniški sklad: DA
Avtobus Organiziran avtobusni prevoz: DA
ElektronskaRedovalnica Elektronska redovalnica: DA
Telovadnica Šolska telovadnica: DA
TujiJeziki Tuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina
Izmenjava Možnost izmenjave: Makedonija (Ohrid), Poljska (Torum), Hrvaška (Opatija)
IzbirniPredmeti Izbirni predmeti: strokovni - kuharstvo, strežba, turizem
Krozki Šolski krožki: priprave na tekmovanja
Ekskurzije Šolske ekskurzije: cela Evropa, vsako leto vsaj ena država - Amsterdam, Berlin, Barcelona, Budva, Ankara, Bavarski gradovi, Benetke, Rim, Bukarešta ...
NadarjeniPosebni Nadarjeni dijaki in dijaki s posebnimi potrebami: spodbujanje njihovih talentov, dijakom s posebnimi potrebami pa nudijo svetovanje, pomoč in prilagoditve
MaturaUspeh šole na maturi 2014/15: 60 %
SteviloDijakov Število vseh dijakov: 230

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:

Dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem so napisali, da je na šoli poudarek na strokovnih predmetih, imajo veliko prakse, profesorji so prijazni in razumljivi, na njej dobijo veliko znanja, v sklopu ekskurzij pa potujejo po celi Evropi. Izboljšali bi urnik, ki je dopoldanski in sestavljen iz več težjih predmetov skupaj, prav tako pa bi prenovili prostore in dodali klopce v okolici šole. Vsak dan namenijo domačim nalogam od pol ure do eno uro, sprotno učenje pa je odvisno od predmeta in dijaka. V povprečju se učijo pred testi do tri dni, največ iz zapiskov in knjig, pa tudi ustno skupaj s sošolci. Največji izziv imajo pri matematiki in jezikih predvsem zaradi slabe osnove, v sklopu šole pa imajo na izbiro različne strokovne predmete. Na šoli se lahko udeležijo različnih priprav na tekmovanja, šolo pa priporočajo vsem, ki imajo radi jezike, gastronomijo in radi potujejo, saj se bodo na njej veliko naučili in pridobili poklic.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2014:

Anketirani dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem so se na šolo vpisali, ker jih zanima program, jih veseli poklic in praksa. Pohvalili so praktični pouk, lokacijo in tekmovanja. Zadovoljni so tudi z urnikom, šolo pa so opisali kot razgibano, ki slovi po dobri praksi in ekskurzijah po celotni Evropi. Poudarek je na praktičnih in strokovnih predmetih, izzive pa imajo dijaki pri matematiki in nemščini. Za domače naloge porabijo dnevno pol ure, pred testi pa se učijo od enega do pet dni, odvisno od predmeta. Učijo se iz knjig, zapiskov in zvezkov, tudi skupaj s sošolci. Pohvalili so še opremljenost prostorov, predvsem učilnice za praktični pouk in jedilnico. Šolo priporočajo, saj je zanimiva, primerna za vse, ki si želijo delati v gostinstvu, odnos s profesorji je enakopraven, razredi pa so majhni, zato je tudi vzdušje bolj sproščeno.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2013:

Dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem so pohvalili profesorje, to, da imajo veliko prakse, dober predmetnik, omarice in ekskurzije. Te potekajo po evropskih državah, kot je npr. Nemčija, Italija, Francija, Črna Gora itd. Dijaki pravijo, da je pouk dopoldanski, po njihovem mnenju pa je poudarek na matematiki, slovenščini, strokovnih predmetih in na praksi. Izzive imajo pri matematiki n tujih jezikih, učijo pa se nekateri sproti, drugi pa le pred testi. Pred testi jim učenje vzame od treh ur pa do enega dneva, sicer pa vsak dan namenijo eno uro za domače naloge. Učijo se iz zapiskov in knjig, slednje dobijo v šolski knjižnici, stare teste pa dobijo od starejših dijakov. Dijaki so se za vpis odločili, ker jih turizem in gostinstvo veselita in zanimata, mislijo pa, da je v teh dveh panogah prihodnost. Na šoli se dobro počutijo, opisali pa so jo kot šolo, kjer je veliko prakse. Za konec dijaki svetujejo vpis tistim učencem, ki želijo potovati in delati v turizmu ter tistim, ki jih zanima gostinstvo.

Lokacija

Sevno 13, 8000 Novo mesto , Slovenija

Sevno 13, 8000 Novo mesto , Slovenija

Kontaktna oseba: Anita Beguš Mail: ssgt.nm@guest.arnes.si
Funkcija: svetovalna služba Telefon: tajništvo: 07/332 15 27
svetovalna služba: 07/373 16 38
Uradne ure: v delovnem času Fax: 07/373 16 31

Dodaj odgovor

Za objavo komentarja se morate prijaviti.