Moj Filternet, prijava

Grm Novo mesto – Srednja šola za gostinstvo in turizem


23. Marec, 2013 urednistvo 0
Grm Novo mesto

Naša šola je ena od petih organizacijskih enot zavoda z imenom Srednja šola za gostinstvo in turizem.

gastronomija • gastronomske in hotelske storitve • Grm Novo mesto • turizem •


Kartica

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM

Tel.: 07 3321 527,  Fax: 07 37 31 631, www.ssgt-nm.si

3-letni program: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORIVE z nazivom GASTRONOM HOTELIR/HOTELIRKA
4-letni program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM s pridobljenim nazivom GASTRONOMSKO TURISTIČNI TEHNIK
3+2 program: GASTRONOMIJA s pridobljenim nazivom GASTRONOMSKI TEHNIK/TEHNICA

- Šola je odmaknjena od mestnega hrupa, deluje v lepem in urejenem okolju, kar je v sozvočju z njenim poslanstvom.

- Dijakom in študentom neposredno približamo naravo in okolje in gradimo na pozitivnih vrednotah in medsebojnih odnosih.

- Skupaj s starši in šolo smo izdelali svoj osebni izobraževalni načrt za oblikovanje lastne poklicne poti.

- Vsak dijak na centru lahko najde področje, kjer je uspešen.

- Pridobimo si lahko različne certifikate in tudi CERTIFIKAT ZAUPANJA VREDEN, kot posebno prilogo k spričevalu, ki jo izda šola.

- Dijaki in študenti se lahko ukvarjamo s konji, se učimo igranja golfa, odpeljemo se s kolesi, izdelujemo cvetlične aranžmaje, izdelamo torte in druge sladice, pripravljamo mesnine in mesne izdelke, pripravimo vam odlično kosilo na Glavnem trgu in ga tudi postrežemo, znamo vam predstaviti turistične, etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije, popeljemo vas po naravovarstvenih učnih poteh, ki smo jih sami izdelali, po čebelarski poti, …

- Dijaki drugih letnikov se vsako leto temeljito spoznavamo v šoli v naravi.

- Naredimo lahko izpit za traktor, pridobimo izkaznico za delo s fitofarmacevtskimi sredstvi, se usposobimo za delo v gozdu.

- Naša šola je znana po številnih mednarodnih izmenjavah, ki se jih udeležimo dijaki in študenti vseh programov. Center ima Erasmus listino.

- Dijaki in študenti iz bolj oddaljenih okolij lahko bivamo v našem Dijaškem in študentskem domu, ki je v sklopu centra.

- Na šoli se naučimo tudi veliko iz področja gozdarstva, saj ima šola svoj gozd, pa tudi lesarsko delavnico.

- Šola je bogato opremljena s sodobnimi traktorji in drugo mehanizacijo, imamo robot za molžo in za presajanje sadik.

- Lahko se izobražujemo za poklice iz predelave mleka, mesa, sadja, …, saj se je šola opremila tudi za ta področja.

- Na šoli je tudi robot za molžo, za presajanje.

- Dijaki smeri turizma spoznavamo delo turističnega informatorja in vodnika, receptorja, svetovalca, animatorja. Državna tekmovanja, mednarodne izmenjave in ekskurzije so še dodatna motivacija za delo pri urah praktičnega pouka turizma.

- Dijaki smeri gastronomije spoznamo področje kuharstva in strežbe. Praktični pouk izvajamo neposredno pred gosti. Ker gre za ustvarjalne poklice, nam je dodatni izziv, da se izkažemo na različnih tekmovanjih (Gatus, GTZ) in na mednarodnih izmenjavah z dijaki iste stroke. Dosegamo zavidljive uspehe in pokažemo domiselne kreacije v kuhinji in strežbi.

oglasno sporočilo


"Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto je bila ustanovljena 25.10.1961.

12. junija 2007 se je šola pripojila k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Kmetijska šola Grm Novo mesto. Novi zavod se imenuje Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma. Njihova vizija je: Le naš dijak vsestranski prvak!"

Vir: Spletna stran šole


Programi:


Jedilnica Šolska jedilnica: DA
Knjiznica Šolska knjižnica: DA
RacunalniskaUcilnica Računalniška učilnica: DA
Wifi Brezplačen Wi-Fi: DA
UcbeniskiSklad Učbeniški sklad: DA
Avtobus Organiziran avtobusni prevoz: DA
ElektronskaRedovalnica Elektronska redovalnica: DA
Telovadnica Šolska telovadnica: DA
TujiJeziki Tuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina
Izmenjava Možnost izmenjave: Makedonija (Ohrid), Poljska (Torum), Hrvaška (Opatija)
IzbirniPredmeti Izbirni predmeti: strokovni - kuharstvo, strežba, turizem
Krozki Šolski krožki: priprave na tekmovanja
Ekskurzije Šolske ekskurzije: cela Evropa, vsako leto vsaj ena država - Amsterdam, Berlin, Barcelona, Budva, Ankara, Bavarski gradovi, Benetke, Rim, Bukarešta ...
NadarjeniPosebni Nadarjeni dijaki in dijaki s posebnimi potrebami: spodbujanje njihovih talentov, dijakom s posebnimi potrebami pa nudijo svetovanje, pomoč in prilagoditve
MaturaUspeh šole na maturi 2014/15: 60 %
SteviloDijakov Število vseh dijakov: 230

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:

Dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem so napisali, da je na šoli poudarek na strokovnih predmetih, imajo veliko prakse, profesorji so prijazni in razumljivi, na njej dobijo veliko znanja, v sklopu ekskurzij pa potujejo po celi Evropi. Izboljšali bi urnik, ki je dopoldanski in sestavljen iz več težjih predmetov skupaj, prav tako pa bi prenovili prostore in dodali klopce v okolici šole. Vsak dan namenijo domačim nalogam od pol ure do eno uro, sprotno učenje pa je odvisno od predmeta in dijaka. V povprečju se učijo pred testi do tri dni, največ iz zapiskov in knjig, pa tudi ustno skupaj s sošolci. Največji izziv imajo pri matematiki in jezikih predvsem zaradi slabe osnove, v sklopu šole pa imajo na izbiro različne strokovne predmete. Na šoli se lahko udeležijo različnih priprav na tekmovanja, šolo pa priporočajo vsem, ki imajo radi jezike, gastronomijo in radi potujejo, saj se bodo na njej veliko naučili in pridobili poklic.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2014:

Anketirani dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem so se na šolo vpisali, ker jih zanima program, jih veseli poklic in praksa. Pohvalili so praktični pouk, lokacijo in tekmovanja. Zadovoljni so tudi z urnikom, šolo pa so opisali kot razgibano, ki slovi po dobri praksi in ekskurzijah po celotni Evropi. Poudarek je na praktičnih in strokovnih predmetih, izzive pa imajo dijaki pri matematiki in nemščini. Za domače naloge porabijo dnevno pol ure, pred testi pa se učijo od enega do pet dni, odvisno od predmeta. Učijo se iz knjig, zapiskov in zvezkov, tudi skupaj s sošolci. Pohvalili so še opremljenost prostorov, predvsem učilnice za praktični pouk in jedilnico. Šolo priporočajo, saj je zanimiva, primerna za vse, ki si želijo delati v gostinstvu, odnos s profesorji je enakopraven, razredi pa so majhni, zato je tudi vzdušje bolj sproščeno.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2013:

Dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem so pohvalili profesorje, to, da imajo veliko prakse, dober predmetnik, omarice in ekskurzije. Te potekajo po evropskih državah, kot je npr. Nemčija, Italija, Francija, Črna Gora itd. Dijaki pravijo, da je pouk dopoldanski, po njihovem mnenju pa je poudarek na matematiki, slovenščini, strokovnih predmetih in na praksi. Izzive imajo pri matematiki n tujih jezikih, učijo pa se nekateri sproti, drugi pa le pred testi. Pred testi jim učenje vzame od treh ur pa do enega dneva, sicer pa vsak dan namenijo eno uro za domače naloge. Učijo se iz zapiskov in knjig, slednje dobijo v šolski knjižnici, stare teste pa dobijo od starejših dijakov. Dijaki so se za vpis odločili, ker jih turizem in gostinstvo veselita in zanimata, mislijo pa, da je v teh dveh panogah prihodnost. Na šoli se dobro počutijo, opisali pa so jo kot šolo, kjer je veliko prakse. Za konec dijaki svetujejo vpis tistim učencem, ki želijo potovati in delati v turizmu ter tistim, ki jih zanima gostinstvo.

Lokacija

Sevno 13, 8000 Novo mesto , Slovenija

Sevno 13, 8000 Novo mesto , Slovenija

Kontaktna oseba: Anita Beguš Mail: ssgt.nm@guest.arnes.si
Funkcija: svetovalna služba Telefon: tajništvo: 07/332 15 27
svetovalna služba: 07/373 16 38
Uradne ure: v delovnem času Fax: 07/373 16 31

Dodaj odgovor

Za objavo komentarja se morate prijaviti.