Moj Filternet, prijava

Grm Novo mesto – Srednja šola za gostinstvo in turizem

Kartica

"Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto je bila ustanovljena 25.10.1961.

12. junija 2007 se je šola pripojila k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Kmetijska šola Grm Novo mesto. Novi zavod se imenuje Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma. Njihova vizija je: Le naš dijak vsestranski prvak!"

Vir: Spletna stran šole


Programi:


Obšolske aktivnosti:

  • tečaji kuharstva in strežbe
  • skupnost dijakov

Projekti:

  • 7. mednarodni festival Več znanja za več turizma, Moj kraj - moj ponos
  • Kostanjevica na Krki - Fantazija v mestu na vodi
  • Na sončni strani Trške gore
  • Projektna naloga - Etnološke in kulinarične značilnosti slovenskega podeželja
  • Mesec širjenja E gradiv
  • Osnovni primer logistike za turistično kmetijo
  • Cviček

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2013:

Dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem so pohvalili profesorje, to, da imajo veliko prakse, dober predmetnik, omarice in ekskurzije. Te potekajo po evropskih državah, kot je npr. Nemčija, Italija, Francija, Črna Gora itd. Dijaki pravijo, da je pouk dopoldanski, po njihovem mnenju pa je poudarek na matematiki, slovenščini, strokovnih predmetih in na praksi. Izzive imajo pri matematiki n tujih jezikih, učijo pa se nekateri sproti, drugi pa le pred testi. Pred testi jim učenje vzame od treh ur pa do enega dneva, sicer pa vsak dan namenijo eno uro za domače naloge. Učijo se iz zapiskov in knjig, slednje dobijo v šolski knjižnici, stare teste pa dobijo od starejših dijakov. Dijaki so se za vpis odločili, ker jih turizem in gostinstvo veselita in zanimata, mislijo pa, da je v teh dveh panogah prihodnost. Na šoli se dobro počutijo, opisali pa so jo kot šolo, kjer je veliko prakse. Za konec dijaki svetujejo vpis tistim učencem, ki želijo potovati in delati v turizmu ter tistim, ki jih zanima gostinstvo.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2012:

Anketirani dijaki pravijo, da je za njihovo šolo značilno sproščeno vzdušje in prijazni profesorji. Za to šolo so se odločili zaradi zanimanja za smer in poklic. Bodočim dijakom sporočajo, če si želijo potovanj, animacij in učenja tujih jezikov, je ta šola prava za njih. Na šoli namreč prirejajo različne ekskurzije po tujini. Če pa bi se sami ponovno odločali o vpisu, bi se jih večina odločila enako. Za domače naloge porabijo v povprečju pol ure na dan, za učenje pred testi pa približno 3 ure dnevno, je pa čas učenja odvisen od predmeta in snovi. Večinoma se učijo iz zapiskov, po potrebi pa tudi iz knjig. Rabljene knjige lahko dobijo v knjižnici, stare teste in zvezke pa pri starejših kolegih. Menijo, da daje šola nekoliko večji poudarek turizmu. Matematiko in slovenščino so označili za malo težja predmeta na svoji šoli. Všeč so je sproščenost na šoli, sodelovanje z drugimi šolami, prijaznost profesorjev in možnost potovanj. Dijakom ostane tudi dovolj prostega časa, v povprečju 5 ur na dan.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2011:

Srednja šola za gostinstvo in turizem daje poudarek na strokovnih predmetih, kot sta turistično poslovanje in praksa, veliko teže pa je tudi na tujih jezikih in matematiki. Dijakom dela preglavice predvsem prehrana. Dijaki za šolske obveznosti dnevno porabijo do dve uri, pred testi pa do štiri ure. Dijaki znanje pridobivajo iz zapiskov, ki jih naredijo sami, jih dobijo na internetu ali pa od starejših kolegov. Dijaki so pohvalili dolg glavni odmor, prijazne profesorje, prakso v podjetjih, poudarek na praktičnih in strokovnih predmetih, dobro podajanje snovi in majhnost šole, saj se tako vsi med seboj poznajo, pohvalili so šolo v naravi, ki je vsako leto organizirana za dijake 2. letnikov, imajo pa tudi možnost izbire mednarodnih izmenjav. Niso pa zadovoljni s štetjem prisotnosti, dolgim poukom in prevelikimi oddelki, saj menijo, da bi bil pouk v manjših oddelkih bolj kvaliteten. Za to šolo so se odločili zaradi zanimanja za turizem in zaradi učenja tujih jezikov, zanimanje za smer pa priporočajo tudi bodočim dijakom, in jim svetujejo, naj se vpišejo, če so pripravljeni na veliko dela in potovanj.

Lokacija

Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto , Slovenija

Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto , Slovenija

Kontaktna oseba: Anita Beguš Mail: ssgt.nm@guest.arnes.si
Funkcija: svetovalna služba Telefon: tajništvo: 07/332 15 27
svetovalna služba: 07/373 16 38
Uradne ure: v delovnem času Fax: 07/373 16 31

Dodaj odgovor

Za objavo komentarja se morate prijaviti.