Moj Filternet, prijava

Biotehniški center Naklo – Srednja šola in Biotehniška gimnazija

Kartica

"Smo kvalitetna izobraževalna, raziskovalna in razvojna ustanova, ki postavlja v ospredje občutek za naravo, ter skrb za urejenost okolja v sodelovanju z gospodarstvom."

Vir: Spletna stran šole


Programi:


Jedilnica   Šolska jedilnica: DA
Knjiznica   Šolska knjižnica: DA
RacunalniskaUcilnica   Računalniška učilnica: DA
Wifi   Brezplačen Wi-Fi: DA
UcbeniskiSklad   Učbeniški sklad: DA
Avtobus   Organiziran avtobusni prevoz: DA
ElektronskaRedovalnica   Elektronska redovalnica: DA
Telovadnica   Šolska telovadnica: DA
TujiJeziki   Tuji jeziki: nemščina
Izmenjava   Možnost izmenjave: Belgija, Španija, Norveška, Poljska, Italija, Avstrija
IzbirniPredmeti   Izbirni predmeti: mikrobiologija, kmetijstvo, nemščina, predelava mleka ter še preko 20 tečajev, ki jih lahko dijaki izberejo v okvirku odprtega kurikuluma
Krozki   Šolski krožki: 18 krožkov, med njimi konjeniški, modelarski, dramski, plezanje, astronomski, planinski, pevski, radijski, kljeklarski in bio-eko krožek
Ekskurzije   Šolske ekskurzije: za vsako strokovno področje drugam, sicer pa vsako leto tudi ena ekskurzija izbirno v tujino - ogleda glavnega mesta neke države. Letos je bil to Berlin.
SteviloDijakov   Število vseh dijakov: 892

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2014:

Dijaki so v anketah napisali, da se na šoli počutijo dobro in zelo domače, za vpis pa so se odločili zaradi nove šole, prijaznega osebja na šoli in priporočila vrstnikov. Po njihovem mnenju je v šoli največji poudarek na naravoslovnih predmetih. Med pozitivne stvari na šoli so med drugim našteli razumljive profesorje, dobre učilnice in projektne dneve. Dijaki si lahko učbenike sposodijo v učbeniškem skladu, imajo pa tudi možnost izbirnih predmetov, kot so mikrobiologija, nemščina in kmetijstvo. Dnevno porabijo od pol ure do eno uro za domače naloge, v povprečju pa se pred posameznimi testi učijo do tri dni prej. Večinoma se učijo pred spraševanjem in testi, pri čemer si pomagajo z reševanjem starih testov, delanjem zapiskov, ponavljanjem nalog in prebiranjem učbenika. Računalniška učilnica, telovadnica in laboratorij za kemijo in fiziko so le nekateri deli šole, ki so po njihovem mnenju dobro opremljeni.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2013:

Anketirani dijaki so napisali, da pouk poteka dopoldan, največ po sedem ur. Od prostorov so po njihovem mnenju najbolje opremljene telovadnica, jedilnica, ter laboratorij za kemijo in fiziko. Na šoli je tudi možnost izbire krožkov, npr. konjeniški, dramski, radijski … ter tudi tečajev, kot je npr. predelava mleka v mlečne izdelke. Tudi ekskurzije so raznolike (kmetijski sejem v Veroni, Rim, London, Pariz, Dunaj, Bratislava …). Dijakom je na šoli najbolj všeč dobra malica, lepa lokacija, veliko praktičnega pouka, dolgi odmori in prilagodljivost profesorjev. Šolo so opisali kot dobro, posebej pa so pohvalili profesorje. Poudarek je na strokovnih predmetih in na matematiki, slovenščini ter angleščini. Slednja je dijakom tudi najtežja, saj nekateri nimajo dobre podlage, drugim pa se jo je težko učiti. Dijaki se učijo iz zapiskov in rabljenih knjig, dobijo pa jih v knjižnici in od starejših dijakov. Za konec pa svetujejo, da naj se učenci vpišejo na njihovo šolo, saj je res super.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2012:

Dijaki so šolo opisali kot dobro, posebej pa so pohvalili profesorje. Poudarek je na strokovnih predmetih in na matematiki, slovenščini ter angleščini. Zadnja je za dijake tudi najtežja, saj nekateri nimajo dobre podlage, drugim pa se jo je težko učiti. Dijaki na šoli se učijo iz zapiskov in rabljenih knjig, dobijo pa jih v knjižnici in od starejših dijakov. Dijakom so na šoli najbolj všeč dobra malica, lepa lokacija, veliko praktičnega pouka, dolgi odmori in prilagodljivost profesorjev. Pouk poteka dopoldan, največ po sedem ur. Od prostorov so po mnenju dijakov najbolje opremljeni telovadnica, jedilnica ter laboratorij za kemijo in fiziko. Na šoli je tudi možnost izbire krožkov, npr. konjeniškega, dramskega, radijskega …, ter tudi tečajev, kot je npr. predelava mleka v mlečne izdelke. Tudi ekskurzije so raznolike (kmetijski sejem v Veroni, Rim, London, Pariz, Dunaj, Bratislava …). Za konec pa dijaki svetujejo, naj se učenci vpišejo na njihovo šolo, saj je res super.

Lokacija

Strahinj 99, 4202 Naklo , Slovenija

Strahinj 99, 4202 Naklo , Slovenija

Kontaktna oseba: Tadeja Fričovsky Mail: info@bc-naklo.si
Funkcija: svetovalna služba Telefon: tajništvo: 04/277 21 00
svetovalna služba: 04/277 21 24
Uradne ure: …še filtriramo…
Fax: 04/277 21 18

Število točk potrebnih za vpis

2009/10

  • program Naravovarstveni tehnik: točke iz ocen 115

Dodaj odgovor

Za objavo komentarja se morate prijaviti.