Moj Filternet, prijava

Biotehniški center Naklo – Srednja šola in Biotehniška gimnazija

Kartica

"Smo kvalitetna izobraževalna, raziskovalna in razvojna ustanova, ki postavlja v ospredje občutek za naravo, ter skrb za urejenost okolja v sodelovanju z gospodarstvom."

Vir: Spletna stran šole


Programi:


Krožki in obšolske dejavnosti:

 • Prostovoljno delo
 • Plesno-navijaški krožek
 • ŠKL-košarka
 • ŠKL-odbojka
 • Astronomski krožek
 • Dijak ustvarja rad
 • Eko-bio krožek
 • V.O.D.A.
 • Zgodovinski krožek
 • Bralni klub
 • Konjeniški krožek
 • Mlade brazde
 • Gledališki krožek
 • Šolski radio
 • Harmonikaška skupina
 • Geografski krožek
 • Srednjeveški plesi
 • Ustvarjalni krožek
 • Planinski krožek
 • EKOkviz

Projekti:

 • EKO šola
 • Prosti čas
 • V.O.D.A.
 • Zero CO2
 • Agenti
 • Pomladni dan
 • Erasmus
 • Obnovljivi viri energije
 • UNESCO
 • Phare
 • Skriti zaklad
 • Comenius

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2013:

Anketirani dijaki so napisali, da pouk poteka dopoldan, največ po sedem ur. Od prostorov so po njihovem mnenju najbolje opremljene telovadnica, jedilnica, ter laboratorij za kemijo in fiziko. Na šoli je tudi možnost izbire krožkov, npr. konjeniški, dramski, radijski … ter tudi tečajev, kot je npr. predelava mleka v mlečne izdelke. Tudi ekskurzije so raznolike (kmetijski sejem v Veroni, Rim, London, Pariz, Dunaj, Bratislava …). Dijakom je na šoli najbolj všeč dobra malica, lepa lokacija, veliko praktičnega pouka, dolgi odmori in prilagodljivost profesorjev. Šolo so opisali kot dobro, posebej pa so pohvalili profesorje. Poudarek je na strokovnih predmetih in na matematiki, slovenščini ter angleščini. Slednja je dijakom tudi najtežja, saj nekateri nimajo dobre podlage, drugim pa se jo je težko učiti. Dijaki se učijo iz zapiskov in rabljenih knjig, dobijo pa jih v knjižnici in od starejših dijakov. Za konec pa svetujejo, da naj se učenci vpišejo na njihovo šolo, saj je res super.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2012:

Dijaki so šolo opisali kot dobro, posebej pa so pohvalili profesorje. Poudarek je na strokovnih predmetih in na matematiki, slovenščini ter angleščini. Zadnja je za dijake tudi najtežja, saj nekateri nimajo dobre podlage, drugim pa se jo je težko učiti. Dijaki na šoli se učijo iz zapiskov in rabljenih knjig, dobijo pa jih v knjižnici in od starejših dijakov. Dijakom so na šoli najbolj všeč dobra malica, lepa lokacija, veliko praktičnega pouka, dolgi odmori in prilagodljivost profesorjev. Pouk poteka dopoldan, največ po sedem ur. Od prostorov so po mnenju dijakov najbolje opremljeni telovadnica, jedilnica ter laboratorij za kemijo in fiziko. Na šoli je tudi možnost izbire krožkov, npr. konjeniškega, dramskega, radijskega …, ter tudi tečajev, kot je npr. predelava mleka v mlečne izdelke. Tudi ekskurzije so raznolike (kmetijski sejem v Veroni, Rim, London, Pariz, Dunaj, Bratislava …). Za konec pa dijaki svetujejo, naj se učenci vpišejo na njihovo šolo, saj je res super.


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2011:

Anketirani dijaki Biotehniškega centra Naklo so opisali svojo šolo kot prijazno, ki jim nudi prijetno delovno okolje. Za to šolo so se odločili, ker jih zanima delo z rastlinami, imajo veliko prakse in jih veseli poklic. Če bi imeli možnost ponovnega vpisa, bi se verjetno odločili enako. Menijo, da so pozitivne stvari šole, da je eko šola, organizira veliko izletov, ekskurzij in da so profesorji prijazni. Učijo se večinoma iz zapiskov in dnevno porabijo približno dve uri za učenje, pred testi pa se učijo kakšen dan več. Med težje predmete na šoli so uvrstili matematiko in slovenščino. Bodočim dijakom svetujejo vpis na to šolo, ker jim omogoča dovolj praktičnega dela. Na šoli med drugim prirejajo tudi različne krožke, kot so ustvarjalni krožek, odbojka in plesna skupina.

Lokacija

Strahinj 99, 4202 Naklo , Slovenija

Strahinj 99, 4202 Naklo , Slovenija

Kontaktna oseba: Tadeja Fričovsky Mail: info@bc-naklo.si
Funkcija: svetovalna služba Telefon: tajništvo: 04/277 21 00
svetovalna služba: 04/277 21 24
Uradne ure: …še filtriramo…
Fax: 04/277 21 18

Število točk potrebnih za vpis

2009/10

 • program Naravovarstveni tehnik: točke iz ocen 115

Dodaj odgovor

Za objavo komentarja se morate prijaviti.