Moj Filternet, prijava

Veterinarska fakulteta

Kartica

V več kot 53 letih delovanja fakultete (1956-2008) je vpisalo študij veterinarske medicine 3328 študentov (1908 fantov in 1420 deklet). Do konca leta 2008 je dodiplomski študij končalo 1665 diplomantov, od tega 973 deklet in 692 fantov. Na podiplomskem študiju je opravilo magisterij in specializacijo 358, doktorat pa 138 podiplomskih študentov.

Vir: www.vf.uni-lj.si


Dodiplomski programi:

  • Veterinarstvo (enoviti magistrski študijski program II. stopnje Veterinarstvo)

Podiplomski programi:

  • Biomedicina (3. stopnja)

Lokacija

Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana , Slovenija

Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana , Slovenija

Referat za dodiplomski študij: Tatjana Penšek Slivar Mail: tatjana.pensek@vf.uni-lj.si
Funkcija: študentski referat Telefon: 01/477 91 00
Uradne ure: pon, tor 8:00 – 11:00, sre, čet 11:00 – 14:00 Fax: 01/283 22 43
Možnost izrednega študija: NE Število dodipl. programov: 1 program
Število podipl. programov:
1 program

Vpisni pogoji in mnenja študentov

ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM II. STOPNJE (6 let): VETERINARSTVO

Kandidate izbirajo v primeru omejitve vpisa po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 30 % uspeh v 3. in 4. letniku in 10 % uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov pri maturi (fizika, kemija, biologija). Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo na programu veterinarski tehnik, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3.  in 4. letniku in 20 % maturitetni predmet iz kemije. Če kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz biologije ali fizike; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi.
Strokovni naslov: doktor veterinarske medicine
Zaposlitev: veterinarske bolnice ali klinike, uradni veterinarji pri Veterinarski upravi RS,  v sanitarnih in tržnih inšpekcijah, v nadzoru kakovosti živil živalskega izvora v klavnicah, predelovalnicah mesa, predelovalnicah rib, mlekarnah, v farmacevtski industriji, tovarnah krmil, zavarovalništvu, v veterinarski službi Slovenske vojske, pri Ministrstvu za notranje zadeve, v izobraževanju in  raziskovanju

Sasa_VogrincSaša Vogrinc, smer: Veterinarstvo
»Pri študiju veterine je v prvih letnikih velik poudarek na teoriji, kasneje ima večjo vlogo praksa, vendar je je po mojem mnenju še vedno premalo. Največ praktičnega dela je v zadnjem letniku, kjer nas čaka tudi strokovna praksa. Običajno se intenzivneje učim pred izpiti, sprotno delo pa obsega učenje za kolokvije, pisanje poročil in priprava na vaje. Prisotnost se običajno preverja le na vajah. Najtežji predmeti v višjih letnikih so strokovni predmeti, v 1. letniku pa je najtežji predmet anatomija domačih živali, predvsem zaradi preskoka zahtevnosti in količine gradiva v primerjavi s srednjo šolo. Pozitivna stran fakultete je, da smo relativno majhni, posledično se med seboj precej dobro poznamo in zelo dobro sodelujemo pri izmenjavi gradiv. Bodočim študentom svetujem, naj razmislijo, ali jih to resnično veseli, saj je študij dolg in samo ljubezen do živali ni dovolj, ampak je potrebna tudi sposobnost soočanja s stresnimi situacijami, kar je seveda odvisno od posameznika.«

Žan KarničarŽan Karničar
»Najtežja predmeta v 1. letniku sta anatomija in histologija ter biologija celice zaradi velike količine novih podatkov. Prisotnost na predavanjih je obvezna, preverja se jo le kdaj pa kdaj. Obvezne so tudi vaje, kjer pa se prisotnost preverja redno. Dnevno se poskušam učiti sproti, a se bolj učim kampanjsko. Za študij uporabljam knjige, skripte in zapiske. Največ gradiva se dobi v knjižnici, predvsem knjige, tam pa lahko kupimo tudi skripte za vaje. Na našem faksu imamo tudi tutorje študente, ki mlajšim kolegom pomagajo pri učenju, nabiranju literature itd., tako je začetek študija malo lažji. Za vpis na ta faks sem se odločila, ker si že otroštva želim ukvarjati z živalmi in jim pomagati. Bodočim študentom priporočam sodelovanje v ob študijskih dejavnostih (športno društvo ”Veterinar”, Animalia, žuri …), saj je tako spoznavanje kolegov veliko lažje.«

Miha PešakMiha Pešak
»Za ta faks sem se odločil, ker me je ta poklic zanimal že od malih nog. Sprejemnih izpitov nisem imel. Za študij porabim tri ure na dan. Težje predmete se učim sproti, za ostale pa kampanjsko. Učim se iz atlasov, knjig, zapiskov in skript. Gradivo za študij je dostopno na e-učilnici, stare izpite pa dobimo od starejših kolegov. Med težje predmete bi uvrstil anatomijo, patologijo in patološko fiziologijo. Najbolj zanimivi predmeti meni osebno so tisti, pri katerih delamo z živalmi. Kljub temu, da predavanja niso obvezna, je pametno, če se jih udeležuješ. Ostane dovolj prostega časa, ki pa ga izkoristimo na veterinarskih žurih, ki so odlični. Eden izmed načrtov v prihodnosti je služba v veterinarski ambulanti.«


Število točk potrebnih za vpis

2013 2014 2015
Veterinarstvo 86,6 85,2 86

Dodaj odgovor

Za objavo komentarja se morate prijaviti.