Moj Filternet, prijava

Najbolj iskani poklici s srednješolsko izobrazbo


16. December, 2011 Petra Potočnik, Anja Ciglarič 0
Mehanik

Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije ugotavlja, katerih poklicev je preveč in katerih poklicev na področju Slovenije primanjkuje. Poklice, pri katerih primanjkuje ustrezno usposobljenega kadra, imenujemo deficitarni poklici.

deficitarni poklici • iskani poklici • najbolj iskani poklici • poklici • suficitarni poklici • zaposlitev •


Kateri so deficitarni poklici, se ugotavlja na osnovi letnih podatkov o povprečnem številu brezposelnih oseb ter podatkov o številu izdanih delovnih dovoljenj. Druga skrajnost so suficitarni poklici, to so poklici, za katere je usposobljenega preveč kadra in zato prihaja do prenakopičenja nekega kadra na trgu delovne sile.

POKLICI PRIHODNOSTI

Kot so nam povedali na ZRSZ, pričakujejo, »da bodo imeli v prihodnosti boljše možnosti zaposlovanja predvsem strokovnjaki z naslednjih področij:

- informacijske tehnologije, tehniki in naravoslovje, nove (zelene) tehnologije,

- zdravstvo in zdravstvena nega ter farmacija,

- trženje, finance in računovodstvo,

- ter strokovnjaki, ki bodo zagotavljali različne svetovalne storitve.«

Vsekakor je poudarek na širšem povezovanju znanj in spretnosti, na primer menedžerskih znanj s spretnostmi trženja in znanji s področja informacijske tehnologije, ter tudi na povezovanju različnih znanj, mehkih veščin in vseživljenjskem učenju.

Delodajalci so v prvih desetih mesecih 2013 na ZRSZ prijavili oz. objavili 101.304 prostih delovnih mest, od tega so pri 5.811 prostih delovnih mestih kot pogoj za zaposlitev navedli izobrazbo s področja družboslovja, vključno s poslovnimi in pravnimi vedami, pri 12.118 prostih delovnih mestih pa izobrazbo s področja naravoslovja, tehnike ali zdravstva. (ZRSZ)

STANJE NA TRGU

V spodnji razpredelnici predstavljamo najbolj (deficitarni poklici) in najmanj (suficitarni poklici) iskana dela po Sloveniji. Podatki o deficitarnih poklicih so bili zbrani v septembru 2013 glede na opažanja območnih služb ZRSZ, suficitarni poklici pa so iz leta 2012. Alenka Gorše Dolinar z Zavoda RS za zaposlovanje dodaja, da nimajo »več celovitega spremljanja aktualnega povpraševanja delodajalcev po delavcih,« saj zaradi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela, delodajalcem ni treba več prijavljati prostih delovnih mest na zavod. Več informacij dobite na www.ess.gov.si.

DEFICITARNI POKLICI

SUFICITARNI POKLICI

Strokovni sodelavci za zdravstveno nego Poslovni sekretarji, tajniki
Kuharji, natakarji Fotografi
Tesarji, pleskarji, mizarji Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo
Izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji ipd. Uradniki za splošno pisarniško poslovanje, tajniki, strojepisci in urejevalci besedil
Mesarji Zastopniki in posredniki za nabavo in prodajo
Zidarji, varilci, orodjarji, elektroinštalaterji ipd. Prodajalci, kurirji, dostavljavci ipd.
Tehniki za elektrotehniko, strojništvo, elektroniko Poklici za pripravo tiska
Monterji in serviserji električnih in elektronskih naprav, vodovodnih in plinskih instalacij in naprav Krojači, šiviljci, izdelovalci usnjenih in krznenih oblačil, klobučarji ipd.
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah

Vira: www.stat.si in ZRSZ.


Dodaj odgovor

Za objavo komentarja se morate prijaviti.